dinsdag 14 juli 2015

Kanker en Werk

Vroeg of laat krijg jij, als kankerpatient of gewezen kankerpatient, er mee te maken. De relatie met betrekking tot de werkgever komt onder druk te staan.

Je krijgt te maken met onder andere de Wet Verbetering Poortwachter, het UWV en de WIA. Het is dus van belang je te verdiepen in deze materie zodat, wanneer de onderwerpen of een van de onderwerpen ter sprake komt, je niet onvoorbereid voor het blok wordt gesteld. Sterker nog, het initiatief ligt bij jou. Je kunt er beter zelf op tijd mee beginnen dan dat 'men' er mee begint. Ik weet er zelf nog niets van af, maar ga de brochure bestuderen/volgen en ga dit onderwerp zeker bespreken met lotgenoten in het PKS (Prostaat Kanker Stichting). Mocht jij hier ervaring (en dus kennis) in hebben opgedaan, zie ik dat natuurlijk ook graag :)

(bron: brochure Wat en hoe bij Kanker en Werk)

De brochure begint met:
Kanker zet uw wereld op zijn kop. De diagnose wordt vaak gevolgd door complexe en lange behandeltrajecten.
U kunt niet meer (of beperkt) werken en krijgt te maken met allerlei instanties* en personen. Er komt veel op u af.
Langdurige gevolgen, zowel fysiek als psychisch en soms ook sociaal (denk aan collega’s die het er moeilijk mee kunnen hebben), maken het moeilijk om het oude leven weer op te pakken. Met name werkhervatting blijkt een struikelblok.

Werkhervatting is uw verantwoordelijkheid
De overheid wil echter dat u zelf verantwoordelijkheid neemt en, zodra het kan, weer aan het werk gaat. Het uitgangspunt is dat u uitgaat van wat u nog wel kunt. U moet actief aan de slag.
En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want ondanks de wettelijke verplichting hebben zorgverleners tijdens het behandeltraject weinig aandacht voor werkhervatting. U zult dus als werknemer zelf initiatief moeten tonen om dit traject in gang te zetten.

Als genezing niet meer mogelijk is

Bij de terugkeer naar werk is ook de medische prognose van groot belang. Een gunstige prognose leidt waarschijnlijkt op termijn tot werkhervatting, maar wanneer genezing niet meer mogelijk is, bepaalt u zelf wat u belang-rijk vindt. Werk kan in de laatste levensfase een rol spelen, maar het hoeft niet.

Meer weten? Vindt de brochure (met Google), Download de brochure, Lees de brochure.

1 opmerking:

  1. Jazeker...HeT is goed om voorbereid te zJin en de levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden

    BeantwoordenVerwijderen